Sosyal Durum

İlçemiz 1970 yılında vuku bulan deprem sonucu yeniden kurulduğundan konutların tamamı yeni ve sos-yal mesken tipinde, bahçeli ve bir kısmı da apartman şeklindedir. Son yıllarda geniş ve lüks evler inşaa edil-

miştir. 1970 depreminden sonra hükümet tarafından yurt dışına çok fazla insan gönderildiğinden büyük şe-hirler ile temaslar sonucu devamlı bir gelişim göster-miştir. Yurt dışına çalışmak üzere gönderilen ilçe halkı-nın büyük bir bölümü kazançlarını birleştirerek küçük ve büyük boy işletme ortaklıklarını kurarak ilçenin eko-nomik gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. İlçe mer-kezinde halkın yararlandığı belediyeye ait üç adet mo-dern park bulunmaktadır. Murat Dağı Kaplıcası yaz ayla-rında, Ilıca Kaplıcası ise dört mevsim civar il ve ilçelerin halkına önemli ölçüde hizmet vermektedir. Teşebbüs kabiliyeti gelişmiş, sosyal ve ekonomik amaçlı teşeb-büsler için son derece elverişlidir. İlçemiz depremden sonra yeni kurulması nedeniyle bazı ihtiyaçların mahal-len giderilmesi için çok sayıda dernek kurulmuş olup, bazıları amaçlarına ulaşmış olduğundan fesh edilmiştir. Evsiz vatandaşların konut edinmelerini sağlamak için il-çede belediyece istimlak edilen 1200 konutluk (208.806 m2) parselasyon yapılmıştır.

  • Gediz Belediye Başkanlığı
  • Özyurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 4
  • Gediz/KÜTAHYA
  • Çözüm Noktası
  • Tüm istek, şikayet ve önerileriniz için
  • 0274 412 44 44
Gediz Belediye Başkanlığı 2020 Tüm Hakları Saklıdır.
Çözüm Noktası
e-Belediye
Canlı Yayın
Etkinlik Takvimi
Tümünü Gör