Geleneksel Tarhana Festivali

Gediz'de geçen yüzyılın ortalarına değin her ekim ayının sonunda Gencer Bayramı adı ile küçükbaş hayvan panayırı düzenlenirdi.
                Geleneksel yaşam tarzının değişmesiyle güncelliğini yitiren bu et-kinlik, yarım yüzyıl aradan sonra nitelik değiştirerek Geleneksel Gediz Tar-hana Festivali adıyla yeniden hayata geçirildi.
                Gediz Belediyesi'nin, ilçenin en önde gelen ürünü olan tarhanayı tüm Türkiye'ye tanıtmak ve konuda markalaşmak adına düzenlediği bu organizasyon aradan henüz beş yıl bile geçmeden amacına ulaşmış gibi görünmektedir.
                Zira önceleri “çam sakızı çoban armağanı” olarak il-çe dışına çıkan Gediz Tarhanası, bugün özel girişimcilerin de gayretleriyle tüm yurtta tanınan bir marka olmuştur. O ka-dar ki, ilçede üretilen yaklaşık 200 ton tarhana bile Gediz dı-şından gelen talebi karşılayamamaktadır.
                Ağustos'un ilk haftasında düzenlenen Gediz Tarhana Festivali giderek artan bir ilgiyle yörenin en önemli Kültür-Sanat organizasyonlarından biri olmakla kalmamış, çok sa-yıda firmanın katılımı ile de bir tanıtım ve ticari alanı hali-ne gelmiştir.
                Başta tarhana çorbası ve sırık kebabı olmak üzere yöre-sel yemeklerin tadılabildiği, ülkenin önde gelen sanatçı-larının konserlerinin izlenebildiği festival günleri, çevre yerleşimlerden gelen mahşeri bir kalabalığın katılımı ile tam bir şölene dönüşmektedir.

  • Gediz Belediye Başkanlığı
  • Özyurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 4
  • Gediz/KÜTAHYA
  • Çözüm Noktası
  • Tüm istek, şikayet ve önerileriniz için
  • 0274 412 44 44
Gediz Belediye Başkanlığı 2020 Tüm Hakları Saklıdır.
Çözüm Noktası
e-Belediye
Canlı Yayın
Etkinlik Takvimi
Tümünü Gör