SOSYAL DURUM

 İlçemiz 1970 yılında vuku bulan deprem sonucu yeniden kurulduğundan konutların tamamı yeni ve sosyal mesken tipinde, bahçeli ve bir kısmı da apartman şeklindedir. Son yıllarda geniş ve lüks evler inşaa edilmiştir.
1970 depreminden sonra hükümet tarafından yurt dışına çok fazla insan gönderildiğinden büyük şehirler ile temaslar sonucu devamlı bir gelişim göstermiştir. Yurt dışına çalışmak üzere gönderilen ilçe halkının büyük bir bölümü kazançlarını birleştirerek küçük ve büyük boy işletme ortaklıkları kurarak ilçenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamışlardır.
İlçe merkezinde halkın yararlandığı belediyeye ait 3 adat modern park bulunmaktadır. Murat Dağı Kaplıcası yaz aylarında, Ilıca Kaplıcası ise dört mevsim civar il ve ilçelerin halkına önemli ölçüde hizmet vermektedir. 
Teşebbüs kabiliyeti gelişmiş, sosyal ve ekonomik amaçlı teşebbüsler için son derece elverişlidir. İlçemiz depremden sonra yeni kurulması nedeniyle bazı ihtiyaçların mahallen giderilmesi için çok sayıda dernek kurulmuş olup, bazıları amaçlarına ulaşmış olduğundan fesh edilmiştir. 
Evsiz vatandaşların konut edinmelerini sağlamak için ilçede belediyece istimlâk edilen 1200 konutluk (208.806 metrekarelik) parselasyon yapılmıştır.