EĞİTİM DURUMU

 Temel eğitime Cumhuriyetin ilanından sonra başlamış olup, 1946 yılında orta öğretim, 
1971 yılında ise Gediz Lisesi öğretime açılmış ve daha sonra merkez, kasaba ve 
köylerde ortaöğretim yaygınlaşmıştır.

Eğitim ve Öğretim Kurumları:

1.Liseler:
 İlçemiz merkezinde Gediz Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Mustafa Necip Alayeli 
Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Ve Ticaret 
Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere toplam 8 adet lise 
mevcut olup, bu okullarımızda 2005-2006eğitim öğretim yılında 2309 öğrenci öğrenin 
görmekte ve 191 öğretmen görev yapmaktadır.

2.İlköğretim Kurumları:

 2005–2006 eğitim öğretim yılında ilçe merkezinde 9 adet 8 yıllık ilköğretim okulumuz mevcut olup belde ve köylerdeki 30 adet ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarımızda ana sınıfı dâhil 6777 öğrenci eğitim görmekte ve 326 öğretmen görev yapmaktadır.

3.Yaygın Eğitim: 
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde dikiş-nakış, bilgisayar, tiyatro ve halk oyunları, aile çocuk eğitimi, çocuk korosu, arıcılık, okuma-yazma, el sanatları takı, kalorifer ateşçiliği, İngilizce ve trikotaj dallarında 2004–2005 yılında 15 branşta 31 kurs açılarak 720 kursiyere eğitim verildi. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde çeşitli konularda seminerler düzenlenerek 479 kişiye seminer verildi.3 derslik 1 bilgisayar atölyesi, 1 dikiş atölyesi, 1 kütüphane, 1 çok amaçlı salon ve 3 idare odası bulunan merkezde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 öğretmen, 1 usta öğretici, 2 memur, 2 hizmetli ve 1 şoför görev yapmaktadır.

4.Mesleki Eğitim Merkezi: 
  İlçemizde Mesleki Eğitim Merkezinde 2 idareci, 10 öğretmen görev yapmakta olup, 28 meslek dalında eğitim verilmektedir.110 meslek dalında müracaat olduğu takdirde de sınav açılabilecek kapasite mevcuttur. Mesleki Eğitim Merkezi'nde 200 çırak, 96 kalfa, 10 usta öğretici öğrencisine eğitim ve öğretim verilmektedir.