TARIM

 İlçemizde toplam 40.869 hektar tarım alanı olup, bu alanın 19.450 hektarı hububat, 1.117 hektarı sanayi bitkileri, 2.690 hektarı yem bitkileri, 5.910 hektarı yemeklik baklagiller, 1.461 hektarı diğer tarla bitkileri, 6.496 hektarı nadas, 764 hektarı tarıma elverişli olup;kullanılmayan 2.149 hektarı sebze alanları , 832 hektarı bağ bahçe olarak kullanılmaktadır.İlçenin toplam 40.869 hektar olan tarım alanının 8.600 hektarı sulanan, 32.269 hektarı ise sulanmayan alandır.İlçe halkı geçimini 1.derece tarla ürünlerinden sağlamak ise de meyvecilik önemli bir yer işgal etmektedir.Gediz nehri kenarındaki köylerde sanayi bitkilerinden kendir ve pancar ekimi yapılmaktadır.İlçemizde 7.000 çifçi ailesi mevcuttur. 
İlçemizde 4 adet Köy Grubu Tarım Merkezi bulunmaktadır. 

HAYVANCILIK 
 İlçemizin genel hayvancılığı ıslah edilmiş değildir.İlçemizde hayvan varlığı şöyledir. 
Sığır;Saf kültür 3142 adet, Kültür melezi 5436 adet, Yerli 136 adet olmak üzere toplam sığır sayısı 8.741’tür. 
Koyun;Yerli ve Diğerleri 18.322 adet,Merinos 5672 adet olmak üzere toplam koyun sayısı 23.994’tür. 
Kıl keçisi;İlçemiz arazisi dağlık ve ormanlık olduğu için kıl keçisi üretimi daha fazla olup 17.765 baş kıl keçisi mevcuttur. 

TARIMSAL KURULUŞLAR: 
 1 Adet Pancar Bölge Şefliği, 6 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 1 adet Sulama Kooperatifi, 10 adet Yem Bayii, 3 adet Zirai İlaç Bayii, 6 adet Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bulunmaktadır.
KOOPERATİFLER: 
İlçemizde 57 kooperatif(çoğu gayri faal), 2 adet Sınırlı Sorumlu Kooperatif, 2 adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 12 adet Tüketim Kooperatifi mevcuttur. 

Bankalar: 
  • T.C Ziraat Bankası
  • T.Halk Bankası
  • Akbank
  • T.İş Bankası
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI DURUMU
  • Elektrik:
  • İlçemiz merkez, 14 kasaba ve 48 köyün tamamında elektrik bulunmaktadır.
  • Su:
  • İlçemiz Merkez ve Beldelerine ait içme suyu şebekeleri mevcut olup genellikle içme suyu sıkıntısı çekilmemektedir.İlçemizde bulunan 48 köyün tamamında içme suyu şebekesi mevcut olup, su sıkıntısı çekilmemektedir.
SAĞLIK
 İlçemiz merkezinde 100 yataklı tam teşekküllü Devlet Hastanesi ile 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, 14 Sağlık Ocağı, 27 Sağlık Evi bulunmaktadır.
Tüm sağlık kuruluşlarında toplam muhtelif branşlarda;13 adet Uzman Hekim, 5 adet Diş Tabibi(3 Diş Tabibi özel çalışmakta), 21 adet Pratisyen Hekim, 15 adet sağlı memuru, 40 adet ebe, 61 adet hemşire ve 2 çevre sağlık teknisyeni bulunmaktadır.

 

VERGİ DURUMU
 İlçemizde 826 adet gerçek usulde gelir vergisi mükellefi, 888 basit usul gelir vergisi mükellefi, 167 adet kurumlar vergisi mükellefi, 11.000 adet motorlu taşıtlar vergisi mükellefi, 251 adet gayri menkul seriradı mükellefi bulunmaktadır.
30.10.2005 tarihli itibari ile ilçemizde tüm vergi gelirleri dahil olmak üzere 32.340.144.26 YTL vergi tahakkuk etmiştir.