GAZANFER AĞA

Gediz'e yaptırdığı anıtsal yapılarla ünlenen hayırsever darussaade ağası.
Macaristan'da doğdu. II. Selim zamanında (1566-1574) Osmanlılara esir düştü ve Has Oda ya alınarak yetiştirildi. 50 yıl hizmet ettiği sarayda darussaade ağalığına kadar yükseldi.
Gediz'de kendi adıyla anılan hamam 1587'de, cami 1590'da tamamlandı. Gazanfer Ağa'nın Gediz'deki hayratı bununla da kalmadı. O, ilçeye Şaphane Dağı'ndan su getirdi ve yaptırdığı 95 dükkânın gelirini de cami giderlerinde harcanmak üzere vakfetti.

3 Ocak 1603 günü idam edildi. Türbesi İstanbul'da yaptırdığı medrese bahçesindedir.