İmar Durumu Müracatında İstenilen Evraklar

1- Tapu senedi ve çap : İmar durumu talep edilen arsaya ait olması gerekmektedir.
2- Dilekçe
3- Hisseli olması halinde tarafların imzalı dilekcesi veya noter tastikli vekaletname
4- Yükleyici firma olması halinde noter tastikli vekaletname

Kırmızı kod olması durumunda
1- Tapu
2- İmar durumu
3- Aplikasyon Krokisi