Nikah İşlemleri

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
1) Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi (Fotoğraflı olmaları şarttır)
2) Çiftlerin ikametgâh belgeleri ( Çiftlerden en az birinin Gediz’de oturduğunu gösterir ikametgâh belgesi)
3) 5 Adet vesikalık fotoğraf
4) 16 yaşını doldurup 17 yaşından gün alan adaylar Aile Mahkemesinden Evlenme İzin belgesi, 17 yaşını doldurup 18 yaşından gün alan adaylar anne-baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler.(anne-baba boşanmış ise velayetin kime verildiği nüfus kaydı ile belgelenir. )
5) Çiftlerin nüfus müdürlüğünden alacakları son medeni hallerini belirten nüfus kaydı örneği
6) Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan beyanların Aile Mahkemesinden iddet müddeti kararı almaları ve kesinleştirmeleri zorunludur.
7) Daha önce evlenme-boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son halleri
8) Yabancı uyruklu ise Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi
9) Gediz Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliğinden evlenme işlerine mahsus Sağlık Raporu
10) Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri zorunludur.
11) Evraklar pilot veya dolmakalem ile doldurulur.
12) Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, müracaat anında Evlendirme Memurluğundan temin edecekleri Soyadı Dilekçesini doldurmak zorundadır.
13) Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.
14) Yabancı uyruklu vatandaşlar için alınacak belgeler hakkında evlendirme dairemizin (0274) 412 44 44 (119 dahili) nolu telefondan bilgi alabilirler.
15) İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilememektedir.
16) Nikâh şahitlerinin evlenecek kişileri tanıması T.C kimlik numaraları, doğum tarihleri ve ikamet adreslerini beyan etmeleri zorunludur.