Mekanik Projelerinin İncelenerek Onaylanması

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Dilekçe

2-Onaylı mimari proje

3-Doğalgaz Kolon Tesisat Projesi

4-Sıhhi tesisat projesi

5-Asansörlü binalar için mekanik avan projesi

6-Yangın tesisatı gerekiyorsa yangın tesisat projesi

7-Kaloriferli binalar için kalorifer tesisat projesi

8-Havuz tesisatı projesi

9-Proje müelliflerine ait proje tescil belgeleri 

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Evrak kayıt tarihinde evrakların tam ve eksiksiz teslim edilmesinden ve Mimari projenin onaylandığı tarihten itibaren 5 iş günü sonraki mesai günü öğleden sonra Mekanik Proje Kontrol Servisinden teslim edilecektir.