6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Riskli Yapı tespiti yazısına istinaden maliklere yapılan tebligatlardan sonra 60 gün içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yıkım izni alınması gerekmektedir.