Yanan Yıkılan Yapılar Formu

1. Dilekçe

2. Su, Elektrik, Doğalgaz ilişiği kesme yazısı

3. Mal Sahibi ile Müteahhit arasında vekaletname

4. Müteahhit ve Mühendis tarafından imzalı yıkım taahhütnamesi

5. Müteahhite ait oda, vergi levhası, imza sirküleri

6. Fenni mesule ait oda, sicil belgesi, imza sirküleri

7. Riskli yapı ise riskli yapı raporu ve tebligatların yapıldığına dair yazı

8.Yıkım ruhsatı düzenlenebilmesi için binanın boş olması gerekmektedir. 

9. Binanın yıkıma karşı boş olduğu ve güvenlik önlemleri alındığı dair fotoğraf