BAŞKAN SARAOĞLU AHİLİK KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM HAFTASI PROGRAMINA KATILDI

2017 Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası Programı, Gediz Mesleki Eğitimi Merkezinde düzenlendi.
Facebook Twitter Google+

2017 Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası Programı, Gediz Mesleki Eğitimi Merkezinde düzenlendi.

Programa, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz İlçe Emniyet Müdür Vekili Kom. Yrd. Fatih Borucu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti.

Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu yapmış olduğu konuşmasında; “Toplumun yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı olduğu şu günlerde, Ahilik haftası daha da önem kazanmaktadır.

Meslek edinmek amacıyla eğitime tabi tutularak eğitimlere kendi istekleriyle katılan tüm gençlerimizin; ticari ahlaktan, dürüstlükten ödün vermeyerek, dayanışma içerisinde, yarınların esnaf ve sanatkârı olma yolunda emin adımlarla ilerlemeleri ve gelecekte örnek ticaret erbabı olmalarını arzu ediyoruz.

Ahi,  helalinden kazarak, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Güzel ahlakı, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatı ile yükselmesini kendi hayatı ile örnekleyen kişidir.

Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Kültür Haftasını kutlar, hayırlı işler, bol kazançlar dilerim” dedi.

Gediz Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Kıyak konuşmasında; “         Ahi adının "kardeşim" anlamına gelen Arapça "ahi" ya da "eli açık" anlamına gelen Türkçe "akı" sözcüğünden geldiği sanılmaktadır. Ahilik 13. yüzyılda yaşayan mesleği debbağlık yani deri işlemeciliği olan Şeyh Nasiruddin bildiğimiz ismiyle Ahi Evren tarafından kurulmuştur. Ahilik Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde Anadolu'ya göç eden, esnaf ve zanaatkârların ticaret, ekonomi, sanat gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren bir örgütlenmenin adıdır.

Bu sivil toplum kuruluşu yüzyıllar boyunca bütün esnaf ve sanatkârlara yön vermiş onların işleyişini düzenlemiştir. Ahiliğin temel kuralı alın teriyle geçinmektir. Yardımlaşma ve toplum düzenini koruma ahiliğin temel ilkelerindendir. Ahiler, satın alma işlerinde birlikte davranır, kazançlarının bir bölümünü paylaşırlardı. Ahilik teşkilatında orta sandık vardı. Ahiler kazançlarının bir bölümünü bu sandığa bırakırlar. Bu sandıktan işyeri açmak isteyen, yardıma ihtiyacı olan esnaflara destek verilirdi. Bozuk veya hatalı mal satamazlardı. Esnafların aynı malı satmaları durumunda teşkilat tarafından bir fiyat aralığı belirlenir buna da narh kesmek denirdi. Herhangi bir yerde çalışabilmek için Ahi teşkilatına üye olmak gerekmekteydi. Ahilikte esnaflar kendi içerisinde gruplara ayrılmışlardır. Terziler, Ayakkabıcılar, Saraçlar, Debbağlar gibi. Tüm bu grupların başında Ahi liderleri vardır. Bu liderlere Pir ya da Ahi baba denirdi. Ahi ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek devlet ile ahi arasında aracı olmakta Ahilik Teşkilatının sorumluluğundaydı. Ahilikte meslek kurallarına uymayan üyeler, yalnızca teşkilattan çıkarılmakla kalmaz, mesleklerini bulundukları bölgede bir daha yapamazlardı.

Ahilikte meslekte yükselmek usta-çırak ilişkisiyle olurdu.  Çırağı en iyi şekilde yetiştirmek ustanın göreviydi. Bunun için usta sanatının bütün inceliklerini ve sırlarını aşama aşama yamak, çırak ve kalfa olarak öğretirken onları ahlaken de yetişmesi için gayret gösterirdi. Bir kişinin mesleğinin bütün sırlarını öğrenebilmesi ve iyi bir usta olabilmesi için önce iyi bir meslek ahlakına yani Ahi ahlakına sahip olmalıydı. Ustalığa hak edenler Ahilik teşkilatından icazetname almak zorundaydı. İcazetname yani ustalık belgesi yani sen oldun belgesidir. İşyeri açabilmek için ise Ahilik teşkilatında bugün karşılığı işyeri ruhsatı olan Gedik adlı bir belge alınması gerekmektedir. Konulan nizama uymayanlar suçlarına göre cezalara çarptırılırlar, bu çeşit davranışla cezalandırılan suçluya yolsuz denirdi. Yolsuz hammaddeyi piyasadan alamaz, kimse ona mal satmaz o üretmiş olduğu malı kimseye satamazdı. Ahiliğin en önemli kuralını çiğneyerek kalitesi bozuk mal üreten, tüketiciyi aldatan, yüksek fiyatla mal satan esnaf ve sanatkâra ihraç cezası verilirdi.

Selçuklu Devletinin son zamanları ve Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında ahilik teşkilatına üye olabilmenin şartlarından en önemlisi Türk ve Müslüman olmaktı. Selçuklu Devleti ve Osmanlının ilk dönemlerinde bu şart devam ettirilebilirken Osmanlı Devleti büyüdükçe tebaasında gayrimüslimlerde yer almışlardır. Gayrimüslimlerin içinde de esnaf ve zanaatlar olduğundan zaman içinde değişime uğrayan Ahi teşkilatı, 17. yüzyılda loncalara dönüşmeye başladı. Gayrimüslimlerinde yer aldığı esnaf toplulukları lonca ismini almıştır. Ahilik teşkilatı Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde tümüyle dağılarak loncaların içinde kaybolmuştur. Daha sonra az sayıda kalan Ahi teşkilatları, 1925'te kapatılmıştır.

Ahilik teşkilatının görevlerini günümüzde birçok teşkilat ancak yapabilmektedir. Esnaf Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediye zabıtaları, Emniyet güçleri, Rekabet Kurulu, Tüketici Hakları Komisyonu gibi. Sayın katılımcılar konuşmama burada son verirken günümüz ustalarının Ahi tadında ustalar olması temenni ediyor beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlenerek belge dağıtımı gerçekleşti. Halk oyunu gösterisi ve pilav ikramı yapılarak program sona erdi.

İLGİLİ RESİMLER