BAŞKANIN MESAJI

Merhaba 

Kütahya'nın örnek ilçesi Gediz'den tüm Türkiye'ye merhaba 
Göreve başladığımız andan itibaren yaptığımız projelerle kamuoyunda sık sık gündeme gelmeye devam ediyoruz.
Şehirler, canlı bir organizma olan kentin akciğerini ifade eden yeşil alanların, kan dolaşımını ifade eden cadde ve sokakların yeterliliği ile gelişir ve büyür.
Çevre sorunları, eğlence, eğitim imkânları, yüksek katlı yapılaşmalar, sinema, siyaset, yönetim gibi kavramlar kent deyince ortaya çıkan ilk zihinsel çağrışımlardır. Bu öğelerin ve diğerlerinin her biri kentin birer alt sistemini oluşturmaktadır. Kent aynı zamanda göç edenlerin modernite deneyimlerini yaşadıkları ve geleceklerini planladıkları önemli bir yerdir.
Şehirler canlı varlıklardır. Gediz'i canlı tutabilmek adına gerekli olan projeleri hayata geçirmenin, yarınlarımızı teminat altına alacak yatırımlarımızı oluşturmanın gayreti içindeyiz. Yerel kalkınma projelerimizin tek hedefi; vatandaşımızın huzur,güven ve memnuniyetini sağlamak; insanlarımıza yakışan modern bir şehri sonraki nesillere aktarmaktır. En büyük hedefimiz yerel kalkınmada yerimizi almaktır.
Bu politika ve planların içinde sağlıklı bir kentleşme süreci için gerekli araçların kentte yaşayan tüm sosyal kültürlere aynı ve eşit anlayışı ile yaklaşması, organizmayı yani kenti sürekli yaşanabilir hale getirecektir.
Gediz'e yeni bir yön duygusu, yeni bir hedef ve idealler kazandırdığımızı ifade ediyor olmak halkımızın ve yöremizin gerçek potansiyelini ortaya koymaktır.
Önümüzdeki süreçte eğitim, spor, sağlık, kültür alanlarındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek halkımızın güven ve desteği ile yerel yönetim vatandaş dayanışmasının en güzel örneklerini yine Gediz'de sergileyeceğiz. Gediz gelişen, değişen çehresi ile örnek olmaya devam edecektir
"HERŞEY GEDİZ İÇİN" diyerek yola çıkmıştık; sözümüzde durabilmenin verdiği heyecan ve mutlulukla çalışmaya devam ediyoruz